Velkommen til Laastad Pluss & Minus EN ENGASJERT
STØTTESPILLER.
Finn ut mer!
Velkommen til Laastad Pluss & Minus EN ENGASJERT
STØTTESPILLER.
Finn ut mer!
Våre verdier JORDNÆR. RÅDGIVENDE. EIERSKAP.

Laastad Pluss & Minus skal være en engasjert støttespiller for våre kunder. Dette oppnår vi ved å være jordnær, ansvarsbevisst, effektiv og innovativ i vår rådgivning. Vi føler eierskap i våre kunder!

Regnskapstjenester REGNSKAP, BUDSJETT
OG ÅRSOPPGJØR
Oppstartshjelp STIFTING
AV SELSKAPER
Støttespiller DRIFTSRÅDGIVNING
KONSULENTJENESTER