Kunden i fokus Sammen skaper vi verdier

Laastad Pluss & Minus tilbyr et bredt spekter tjenester innen ordinært regnskapsarbeid og bedriftsrådgivning. Sammen med kunden fremstår vi som ett team som skaper verdier.

Vårt satsingsområde er primært områdene rundt Haugesund og Haugalandet, men vi har gode tekniske løsninger som gjør at vi kan tilby våre tjenester over hele landet.

Vi tilbyr
• Ordinært regnskapsarbeid
• Stifting av selskaper
• Budsjettering
• Styredokumenter
• Driftsrådgivning
• Årsavslutninger

Regnskapstjenester REGNSKAP, BUDSJETT
OG ÅRSOPPGJØR
Oppstartshjelp STIFTING
AV SELSKAPER
Støttespiller DRIFTSRÅDGIVNING
KONSULENTJENESTER